אני מאמין

 

אני מאמין שעיריה צריכה לפעול כארגון הרואה את תושביו כלקוח מועדף ואת עובדיו כמשאב אנושי חשוב ביותר.
אני מאמין שעיריה צריכה לדאוג לחוסנה הכלכלי של העיר ותושביה באמצעות פיתוח מקורות תעסוקה ועידוד יזמות.
אני מאמין שתפקיד העיריה הוא להוביל את המרחב החינוכי והלימודי של ילדיה.
אני מאמין שהעיריה מחויבת למתן חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי איכותי, שוויוני וערכי, תוך עידוד וטיפוח הפוטנציאל האישי בכל תחום ובכל גיל.
אני מאמין שתפקיד העיריה הוא לדאוג לאוכלוסיות המוחלשות ולהעצים אותן.
אני מאמין שיש לפעול להגברת הביטחון האישי, המוגנות ותחושת הביטחון של התושבים, תוך אכיפת הסדר הציבורי וחוקי העזר.
אני מאמין שיש לשמר את אוצרות צביונה המיוחד של נהריה. להטמיע תרבות של שימור, מחזור, טיפוח ושמירה על סביבה נקיה ובריאה, להבטחת איכות חיים גבוהה גם לדורות הבאים.
אני מאמין שעל העיריה להוביל וליזום פתרונות חדשניים לבעיות התחבורה בעיר, לשיפור תשתיות הכבישים ונתיבי הגישה לעיר.
אני מאמין שתפקיד העיריה הוא לספק היצע תרבותי רב תחומי לתושביה.
אני מאמין בפיתוח תרבות הספורט ואורח חיים בריא מגיל ינקות ועד בגרות.
 
אייל וייזר
אני מאמין בנבחרי ציבור הרואים עצמם כנאמני ציבור ונוהגים בשקיפות מלאה מול ציבור בוחריהם.
אני מאמין שיש להפריד בין הפוליטיקה לבעלי התפקידים בעיריה.
אני מאמין בחיזוק הדמוקרטיה העירונית, בעידוד תושבים לקחת חלק ולהיות שותפים בפעילות הציבורית.
אני מאמין שהעיריה בראשותי תוביל את נהריה לעתיד טוב יותר ותחזיר את אמון התושבים במערכת!

 

אני מאמין שהכוח לשנות הוא שלכם!