הפסקת הפעלת מפוחי העלים

הרעש וזיהום האוויר מהשימוש במפוחים פגע באיכות החיים בעיר. בנהריה הבעיה הייתה אפילו יותר חמורה מאשר בערים אחרות, בגלל שהשימוש במפוחים העלה את האזבסט לאוויר וגרם לאנשים לנשום אותו.

בעקבות הפעילות של אייל וייזר ושל הירוקים (שכללה הפגנות, עצומות, פניה לשר להגנת הסביבה וכו'), עבר בסוף חוק ארצי בכנסת שאוסר את השימוש במפוחים בכל רחבי הארץ.

בהתחלה העיריה פעלה לפי החוק, אבל אחר כך חזרה להשתמש במפוחים בניגוד לחוק, אם כי פחות מפעם. אייל ואנשים נוספים הגישו תביעה נגד העיריה והיא עכשיו מתבררת בבית המשפט.

קראו עוד:

"סוף עונת המפוחים", צפון 1

"דרישה לפיצוי לתושבים בגלל המפוחים", Mynet, 20 ביוני 2012